I den här guiden tar vi upp några av de möjliga orsakerna som kan orsaka fel 3706 inom bara teradata sql och sedan kommer jag att ge några möjliga korrigeringar som du kanske kan försöka eliminera detta problem.

Ta bort skadlig programvara, virus och fixa långsamma datorer idag. Du behöver inte betala för dyr support eller reparationer.

SQL-3706-felet är ett felmeddelande i vanligt SQL-format. I detta argument är problemet att den övergripande sql-rapporten har ett udda antal enstaka citattecken och är i slutändan avsedd för Teradata. ÅTGÄRD: Denna giv åtgärdades genom att ändra inställningen “Inaktivera parsning” för mållagets Teradata-drivrutin:

. Värde betyder “Inga matchningar hittades”

Lös alla dina PC-problem med ett klick. Det bästa Windows-reparationsverktyget för dig!